Hội Nông dân Lục Nam mở 81 lớp chuyển giao KHKT

Lượt xem: 78

Nội dung các lớp tập huấn đã hướng dẫn cho nông dân cách xử lý thóc giống trước khi gieo, kỹ thuật gieo sạ thủ công; chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho một số giống lúa lai, cây mầu giống mới; cách xử lý lộc đông và phòng trừ sâu bệnh trên cây vải thiều; kỹ thuật phòng chống rét và một số loại bệnh cho đàn gia súc – gia cầm. Sau các lớp tập huấn, nông dân đã biết áp dụng vào thức tế sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả. Đặc biệt là việc áp dụng kỹ thuật gieo sạ đã góp phần giảm công lao động và giảm chi phí trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa chiêm xuân kịp thời vụ. Các cấp Hội ND huyện Lục Nam còn liên kết với các công ty cung ứng cho nông dân trên 500 tấn phân bón theo phương thức trả chậm ./.

Tống Thắng

Đài TT Lục Nam.