Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 99

Đ/c Leo Thị Lịch – Chủ tịch HND tỉnh, Giám đốc BĐH Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

truyền đạt tại buổi tập huấn

Nội dung tập huấn là: Hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện một số điểm trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Hỗ trợ nông dân; nghiệp vụ cho vay vốn Qũy Hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ kế toán Qũy. Đồng chí Leo Thị Lịch Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng thời là trưởng Ban điều hành Qũy đến dự và trực tiếp làm giảng viên lớp tập huấn cùng các đồng chí trong Ban điều hành Qũy cấp tỉnh. Trong hai ngày tập huấn các học viên được nghe truyền đạt, nhận tài liệu nghiên cứu, thảo luận và được giải đáp thỏa đáng những băn khoăn, vướng mắc, đặc biệt là những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực tiễn về hoạt động Qũy Hỗ trợ nông dân ở cấp huyện và cơ sở… Thông qua tập huấn đã giúp cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhất là Ban điều hành Qũy Hỗ trợ nông dân huyện, thành phố tiếp tục cập nhật nâng cao kiến thức về Điều lệ Qũy Hỗ trợ nông dân, nghiệp vụ cho vay cũng như nghiệp vụ kế toán của Qũy… Qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Qũy Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới./.

Ngô Xuân Tình

BTH Hội Nông dân tỉnh