Hội nghị tham vấn vận động viện trợ không hoàn lại cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 81

Các đại biểu tham dự và phát biểu tại Hội nghị tham vấn

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận trọng tâm vào các nội dung như: Xác định những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động vận động viện trợ không hoàn lại để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống và nâng cao năng lực cán bộ Hội. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang với Trung ương Hội và các Sở, ngành của tỉnh trong thời gian tới.

Phan Thị Thu Hiền