NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Lượt xem: 78

1. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và xây dựng nông thôn mới”. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sơ xây dựng các công trình thi đua, đăng ký việc làm sáng tạo, nổi bật chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đến nay các cấp hội đã xây dựng được trên 100 công trình thi đua, hơn 300 mô hình điển hình về Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tham gia xây dựng 97 cánh đồng mẫu lớn với quy mô 865 ha, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” các cấp giai đoạn 2010 – 2015

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các huyện, thành hội và cơ sở hội tổ chức hội nghị. Kết quả, có 180/226 cơ sở hội tổ chức hội nghị biểu dương, 10/10 huyện thành hội tổ chức hội nghị đạt 100% kế hoạch. Trong tháng 5/2015, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị và biểu dương 211 đại biểu tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó cán bộ hội tiêu biểu là: 43 đại biểu; Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là: 56 đại biểu; hội viên nông dân khó khăn là tấm gương sáng trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo và làm giàu: 40 đại biểu; hội viên nông dân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới và các điển hình học tập và làm theo Bác trong các phong trào: 72 đại biểu. Kết quả, toàn tỉnh có hơn 1.000 tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng.

3. Vận động đông đảo cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ ” Tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Trong đó, mỗi cán bộ hội ủng hộ một ngày lương; hội viên nông dân (trừ hộ nghèo và cận nghèo) ủng hộ tối thiểu 1.000 đ/hội viên. Kết quả đến ngày 25/5/2015 toàn tỉnh đã vận động được 185 triệu đồng. Kết thúc cuộc vận động số tiền sẽ được chuyển về quỹ tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam.

4. Tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217- QĐ/TWcủa Bộ Chính trị

Nhằm cụ thể hóa Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Trong tháng 3, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì tổ chức ký Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn – Sở Công thương về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2020. Thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để triển khai thực, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể trong năm; tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Quy chế. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ hội, các sở, ngành và hội viên nông dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

5. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 673/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ

Để đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong triển khai thực hiện Kết luận 61, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn Bắc Giang. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể Hội Nông dân tỉnh trong công tác phối hợp đề xuất, đến nay đã được UBND tỉnh tạo điều kiện dành một phần ngân sách cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh hơn 6 tỷ đồng, 10/10 huyện thành phố được UBND cùng cấp chuyển từ nguồn ngân sách cho Quỹ từ 100 – 600 triệu đồng, hơn 40 xã được ngân sách cấp kinh phí cho quỹ từ 3- 10 triệu đồng. Trung tâm dạy nghề được xây dựng theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2015.

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, nông dân và đảm bảo an toàn sức khỏe bền vững, Hội Nông dân tỉnh ký chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2018.

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn trong chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến, bao tiêu và tiêu thụ sản phẩm nông sản đối với nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp&PTNT, Sở Khoa học và công nghệ, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thống nhất thực hiện “liên kết 4 nhà” nhằm giúp nông dân có cơ hội tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cạnh tranh trên thị trường và hội nhập. Ngày 12/6/2015, Hội Nông dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp hoạt động với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh với chủ đề “Vận động doanh nghiệp và nông dân liên kết phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2015 – 2020“.

6. Lựa chọn, đề nghị tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, nông dân và doanh nghiệp xuất sắc

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc đề cử sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2014“, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn 03 sản phẩm và được Ban tổ chức Trung ương Hội tôn vinh 02 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là: Nếp cái Hoa Vàng, xã Phì Điền (Lục Ngạn); Rượu làng Vân của HTX rượu Vân Hương, xã Vân Hà (Việt Yên). Lựa chọn 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Sông cầu xã Đức Thắng (Hiệp Hòa) và công ty THHH MTV khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn xã Hương Lạc (Lạng Giang), đề nghị Trung ương Hội bình chọn danh hiệu “Tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015”; ông Tô Quang Dần, xã Đông Phú (Lục Nam) đề nghị danh hiệu “Nông dân xuất sắc năm 2015″.

7. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án biên chế cho Trung tâm Dạy nghề

Hội Nông dân tỉnh chủ động xây dựng Đề án đề nghị đổi tên và bổ sung cơ cấu bộ máy biên chế Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đến nay, Tỉnh ủy đã nhất trí chủ trương và giao cho Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8/2015.

8. Triển khai biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân tỉnh Bắc Giang

Với ý nghĩa ghi lại truyền thống quý báu, kinh nghiệm và thành tựu của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác vận động nông dân trong công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch biên soạn và tái bản cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (1930 – 2015), thành lập Ban Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Ban biên soạn và biên tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Dự kiến việc biên soạn và tái bản cuốn lịch sử được triển khai thực hiện trong 02 năm, bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc, xuất bản vào tháng 9/2016./.

Lâm Dũng