CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC HỘ HỘI VIÊN NÔNG DÂN NGHÈO NHẬN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Lượt xem: 70

Tại các nơi đến thăm và tặng quà, đồng chí Leo Thị Lịch đã ân cầm thăm hỏi tình hình sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của hội viên nông dân. Đồng chí đã bày tỏ sự vui mừng phần khởi trước những thay đổi về cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và đời sống của nhân dân địa phương ngày càng được nâng lên.

Đồng chí chúc cán bộ, hội viên nông dân bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; các cấp hội luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh; tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để nông dân vui Xuân, đón Tết.