HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN DŨNG: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 105

Đ.C Nguyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ.C Phan Thế Tuấn – Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội X đề ra. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tuyên truyền được gần 2.500 buổi cho trên 152.000 lượt hội viên nông dân; kết nạp mới 1.428 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên 18.303 hội viên; thành lập 7 tổ hội nghề nghiệp; 100% cơ sở và chi hội đều có quỹ, bình quân 150.000 đồng/hội viên; mỗi năm có trên 11.100 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Dũng phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, trên 95% hội viên nông dân được tìm hiểu, học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân mỗi hội viên đạt 200.000 đồng; 90% cơ sở hội đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; hàng năm xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh tế tập thể, 01 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp và chỉ đạo mỗi chi hội xây dựng 01 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn…

Với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” đại hội đã lựa chọn 29 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XI và 25 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 07 đồng chí vào ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Khanh được bầu giữ chức Chủ tịch; đồng chí Lại Thành Dương, Phạm Thị Bích Yên được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Ban Tuyên huấn – HND tỉnh