HỘI NÔNG DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI HND HUYỆN LẠNG GIANG, TÂN YÊN

Lượt xem: 96

Sau khi thăm quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân thời gian qua. Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được các đại biểu thảo luận đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nhiệm vụ và các phong trào nông dân như: tuyên truyền vận động nông dân tham gia tổ chức hội; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi hội; lựa chọn nội dung phù hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, vốn vay, tạo việc làm cho lao động nông thôn…; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận và tình hình nông dân phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền phương hướng giải quyết rứt điểm các vụ việc…

Đồng chí Bùi thế Chung – Chủ tịch HND tỉnh (thứ 3 bên phải) cùng các đồng chí Ban Thường vụ HND tỉnh thăm mô hình vú sữa tại huyện Tân Yên

Ban Thường vụ HND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ HND huyện Lạng Giang

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bùi Thế Chung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lạng Giang và Tân Yên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để Hội Nông dân hoạt động hiệu quả. Hội Nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Hội Nông dân tỉnh triển khai và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương do cấp ủy chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo – Hội Nông dân tỉnh