Thông tin chuyên đề về xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo gương Bác Hồ

Lượt xem: 115
Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng truyền đạt thông tin tại hội nghị.

Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng truyền đạt thông tin tại hội nghị.

Báo cáo viên là Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng, nguyên Trưởng phòng Lịch sử kỹ thuật quân sự, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Dự hội nghị có gần 200 đồng chí là cán bộ Đảng ủy CCQ tỉnh; Bí thư hoặc Phó Bí thư cùng báo cáo viên chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư Đoàn thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc.

Tại đây, các đại biểu đã nghe Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng truyền đạt những câu chuyện, tấm gương, bài học sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tổng hợp khái quát về phong cách làm việc Hồ Chí Minh là lề lối, cung cách, cách thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, thể hiện trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: Phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài… Từ đó, rút ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Qua hội nghị đã giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nguồn baobacgiang.com.vn