Hội Nông dân thành phố Bắc Giang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 74

Với 16 đơn vị hành chính, gồm 10 phường, 6 xã, định hướng xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2015 gồm 4 xã: Song Mai, Dĩnh Trì, Tân Mỹ, Tân Tiến; 02 xã xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 gồm: Song Khê, Đồng Sơn. Thành hội đã chỉ đạo Hội Nông dân các phường, xã tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để lựa chọn những việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và nhu cầu thiết thực của nông dân, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 4 tiêu chí là giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế; dạy nghề chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; xây dựng gia đình văn hóa; vệ sinh môi trường gắn với các phong trào thi đua của Hội.

Mô hình hoa ly xã Song Mai, thành phố Bắc Giang

Trong thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, các câu lạc bộ; viÕt tin, bµi tuyªn truyÒn trªn đài truyền thanh; tổ chức tập huấn về NTM, kỹ năng điều hành, tổ chức sinh hoạt; chuyển 2.200 cuốn tạp chí Nông thôn mới và tài liệu sinh hoạt; phát 5.260 tờ gấp và 52 đĩa DVD tuyên truyền xây dựng NTM … Qua đó, đã chuyển tải các thông tin về Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên nông dân.

Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những giải pháp trọng tâm của Hội, giúp hội viên nâng cao đời sống và phát huy vai trò “chủ thể” trong xây dựng NTM. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn cho 18.530 lượt hội viên nông dân theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào các nội dung thiết thực như: kỹ thuật trồng hoa chất lượng cao, gieo cấy lúa cao sản, lúa chất lượng cao, cách sử dụng phân bón NPK Việt Nhật, trồng rau theo quy trình VIETGAP, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản an toàn… Tổ chức 12 buổi hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm, cách làm hay của các hộ tiêu biểu trong và ngoài tỉnh cho 935 hội viên. Cung ứng trả chậm vật tư, thức ăn chăn nuôi trực tiếp qua công ty TNHH Hữu Hảo 1.680 tấn. …

Phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn giúp 2.505 hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ lên đến 50 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội cũng tích cực vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt 1,5 tỷ đồng, 700 triệu đồng nguồn quỹ hoạt động giúp 317 hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh. Hội còn chủ động xây dựng nhiều đề tài, dự án, mô hình phù hợp với từng địa bàn mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu, năm 2013, được Hội đồng khoa học công nghệ thành phố phê duyệt, Hội Nông dân thành phố chủ trì 2 mô hình khoa học công nghệ cấp cơ sở với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng: Thí điểm mô hình ủ rơm rạ làm phân bón hữu cơ trên địa bàn xã Dĩnh Trì và xã Song Mai và thử nghiệm nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính sử dụng chế phẩm sinh học cải tạo môi trường ao nuôi trên địa bàn xã Song Mai. Qua thực hiện mô hình, phổ biến tới hội viên những lợi ích, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm sinh học, sản xuất được 46 tấn phân bón hữu cơ từ rơm rạ, cải tạo, tăng độ phì nhiêu cho đất, giảm tỷ lệ bón phân vô cơ, cải tạo môi trường ao nuôi trong chăn nuôi bền vững, tạo thói quen, hành vi sử dụng chế phẩm sinh học đối với người chăn nuôi thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội trong tham gia xây dựng NTM đó là xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội phối hợp chỉ đạo xây dựng thành công 29 mô hình điểm có thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Thành phố hình thành phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh. Vùng chuyên canh 155 ha hoa ở xã Dĩnh Kế, Dĩnh Trì, Song Mai, Tân Mỹ; rau an toàn, rau chế biến 765 ha tại Đa Mai, Tân Mỹ, Tân Tiến, Song Mai, Song Mai, Dĩnh Trì; nuôi thủy sản 550 ha ở Song Mai, Đa Mai … Mô hình tiêu biểu như: trồng hoa ly ở xã Song Mai cho thu nhập trung bình 80 triệu đồng/sào/vụ; vùng trồng rau an toàn tiêu chuẩn VIETGAP… Thành phố đang tiếp tục thực hiện dự án trồng 10 vạn củ hoa lyly, hoa lay ơn, hoa lan hồ điệp giai đoạn 2013- 2015 với diện tích 2 ha tại Song Mai, Dĩnh Trì được hỗ trợ kinh phí 40% giá giống. Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trồng lúa cao sản 40 ha tại xã Tân Tiến, năng suất lúa tăng lên 72 tạ/ha.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực thúc đẩy nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kết quả, đã có 5.815 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, giúp 45 hộ hội viên thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên khá.

Công tác chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn được chú trọng, Hội đã phối hợp tổ chức 9 lớp dạy nghề trồng hoa, nuôi thủy sản, trồng rau, trồng nấm cho 280 cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp truyền nghề truyền thống, tư­ vấn, giới thiệu con em làm việc trong nước, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn nông thôn.

Tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa được thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, hiệu quả. Hàng năm, 98% hộ đăng ký và có 95% hộ đạt gia đình nông dân văn hóa. Nông dân tham gia đóng góp hàng trăm tỷ đồng sửa chữa 129 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa; góp ngày công nạo vét 40 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; 81 hộ hội viên nông dân hiến đất làm đường với diện tích hàng ngàn mét vuông. Tổ chức 12 cuộc thi, hội thi về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cấp thành phố, cấp cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi phấn khởi ở nông thôn.

Để thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên, nông dân mỗi chi hội đăng ký đảm nhận duy tu bảo dưỡng và làm vệ sinh ít nhất 1km đường giao thông nông thôn. Tập huấn sử dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi; tổ chức tập huấn hướng dẫn ủ rơm rạ làm phân bón hữu cơ, hỗ trợ 150 kg chế phẩm; vận động các hộ chăn nuôi sử dụng và xây mới 120 hầm Bioga trong chăn nuôi, khơi thông cống rãnh thoát nước thải trong cộng đồng dân cư. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia về nước sạch – VSMT, tháng an toàn thực phẩm, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tham gia tết trồng cây, vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh… tạo khí thế thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch trên địa bàn.

Năm 2013, thành phố tập trung cao điểm chỉ đạo xây dựng các tiêu chí NTM tại xã Song Mai. Một số công trình dự án, công trình trọng điểm có sự đóng góp tích cực của cán bộ hội viên như: Tuyến đường giao thông trục chính nội đồng thôn Nam Tiến- Phúc Hạ- Mai Cao dài 1,1 km với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, tuyến mương thôn Nam Tiến- Phúc Hạ – Mai Cao dài 1,2 km với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng, 2 tuyến đường giao thông liên thôn dài 1,6 km với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng, công trình trụ sở UBND xã…. Toàn xã đã cứng hóa 100% đường trục xã, liên xã, 84% đường trục liên thôn, 86% đường ngõ xóm… Tập trung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp với các mô hình: trồng hoa lyly, hoa các loại 5 ha, trồng rau an toàn 3 ha, nuôi cá chép lai, cá rô phi, cá trê lai … đạt hiệu quả. Cuối năm 2013, xã Song Mai là một trong hai xã trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Năm 2014 các cấp Hội tiếp tục góp sức hoàn thành xây dựng NTM tại 02 xã Dĩnh Trì và Tân Mỹ.

Có thể khẳng định, phong trào xây dựng NTM đã được các cấp Hội Nông dân trong thành phố triển khai sâu rộng và thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa đến từng người dân. Nhờ đó, người dân có nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của mình trong xây dựng NTM, tự nguyện đóng góp thời gian, công sức, vật chất để thực hiện các tiêu chí NTM, từng bước tạo dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.

Ngụy Thị Vân

PCT HND TP Bắc Giang