SƠ KẾT MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN VI SINH SUMITRI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

Lượt xem: 100

Quang cảnh Hội nghị

Mô hình được thí điểm triển khai tại huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang với quy mô 20ha có 210 hộ tham gia. Sau 1 thời gian triển khai cho thấy, lúa trong mô hình được xử lý chế phẩm sinh học SUMITRI , độ phân hủy rơm, gốc rạ thành phân hữu cơ nhanh hơn; đất nhuyễn xốp, lúa bén rễ nhanh, mọc nhanh và đều; bộ rễ dài hơn, đẻ nhánh sớm; cây cao hơn, cứng cây, cứng lá, lá dày và xanh hơn; chống chịu sâu bệnh tốt hơn so với đối chứng. Ngoài ra, hội nghị còn đánh giá kết quả kiểm chứng chất lượng chế phẩm trên cây ăn quả (bưởi, cam), cây rau màu và ủ đống rơm, gốc rạ thành phân hữu cơ…

Đ/c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao hiệu quả bước đầu của các mô hình sử dụng nguyên liệu phân bón vi sinh SUMITRI và yêu cầu trong thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh cần tích cực tham mưu với cấp ủy cùng cấp để có cơ chế hỗ trợ; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tích cực tuyên truyền, vận động khuyến khích nông dân tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, đề nghị công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam (PADCO) tiếp tục triển khai mô hình; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân – Hội Nông dân tỉnh, tăng cường mở rộng, xây dựng mô hình thí điểm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật các sản phẩm mới để người dân tiếp cận, chủ động ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái khu vực nông thôn, góp phần phát triển nền nông nghiệp tỉnh Bắc Giang theo hướng bền vững.

Phùng Vị – Ban Tuyên huấn, HND tỉnh Bắc Giang