Hội Nông dân Bắc Giang: Tổng kết, bàn giao mô hình điểm xử lý chất thải trong phát triển kinh tế trang trại bảo vệ môi trường nông thôn

Lượt xem: 81

Mô hình được thực hiện từ tháng 9 năm 2017 với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp. Trong quá trình triển khai mô hình, các hộ dân được tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường; hướng dẫn tự thu gom, phân loại và xử lý rác thải ở hộ gia đình, xây dựng nhà vệ sinh đúng quy định, sử dụng hầm khí bioga xử lý chất thải trong chăn nuôi, thực hiện “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng”,… Bên cạnh đó mô hình còn hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu dân cư và mương thoát nước tại cánh đồng thôn Ngọc Lĩnh dài gần 400 m, cao 0,7m- rộng 0,7m. Các hộ dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, thu hoạch trước cây màu giải phóng mặt bằng để mô hình được thực hiện đúng tiến độ.

Sau 04 tháng triển khai, mô hình được bàn giao và đưa vào hoạt động, góp phần giải quyết những bức xúc về môi trường tại thôn Ngọc Lĩnh nhiều năm qua, đồng thời hình thành hệ thống tưới tiêu thuận lợi cho cánh đồng thôn Ngọc Lĩnh với diện tích hơn 40 ha canh tác 3 vụ/ năm, giao thông nội đồng của thôn được chỉnh trang sạch đẹp../.

Ban Tổ chức