Lục Nam: Tổ chức sản xuất 7 cánh đồng mẫu vụ mùa

Lượt xem: 98
Thu hoạch dưa trên cánh đồng mẫu ở xã Chu Điện.

Thu hoạch dưa trên cánh đồng mẫu ở xã Chu Điện.

Đó là: 1 cánh đồng sản xuất lúa ở thôn Cẩm Y, xã Tiên Hưng; 2 cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao tại thôn Kiệu Bắc, Xuân Sơn, xã Cẩm Lý; 1 cánh đồng sản xuất dưa hấu ở thôn Thanh Giã 2, xã Tam Dị; 1 cánh đồng tại sản xuất lúa lai HKT99 tại thôn Muối, xã Khám Lạng; 2 cánh đồng sản xuất lúa TBR36 tại thôn Lọng Nghè, Lọng Đình, xã Bắc Lũng.

Ngoài kinh phí được hỗ trợ từ tỉnh để xây dựng hạ tầng, một số xã còn trích ngân sách trợ giá giống cây trồng cho các hộ dân tham gia. Phòng Nông nghiệp và PTNT tích cực kiểm tra, chỉ đạo các địa phương thực hiện cánh đồng mẫu theo đúng quy định. Phòng Kinh tế – Hạ tầng quan tâm hỗ trợ kết nối tiêu thụ và quảng bá nông sản ở cánh đồng mẫu. Được biết đến nay, huyện Lục Nam đã xây dựng và duy trì được 26 cánh đồng mẫu sản xuất hiệu quả, có liên kết bao tiêu sản phẩm.

Nguồn baobacgiang.com.vn​