Mở rộng địa bàn triển khai Dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ hội viên nông dân”

Lượt xem: 107

Trước đó dự án được triển khai thực hiện tại 02 huyện Yên Dũng và Lục Ngạn với 13 xã tham gia. Đến nay, dự án đã triển khai 17 lớp tập huấn cho 425 cán bộ, hội viên, nông dân; thành lập 17 CLB “Nông dân với internet” với 255 thành viên.

Một số hình ảnh đợt tập huấn

Tại các lớp tập huấn và các buổi sin hoạt câu lạc bộ, học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: cách sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, internet, tìm kiến thông tin trên mạng internet, các công cụ trao đổi thông tin qua mạng internet và điện thoại thông minh… Từ đó góp phần nâng cao hoạt động công tác hội; biết tìm kiếm thông tin hữu ích về khoa học, kỹ thuật, giá cả, thị trường… phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Thân Thị Dũng -Văn phòng Hội Nông dân tỉnh