Hội nghị đánh giá kết quả Hội thi “Hội Nông dân Bắc Giang đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” cấp cụm và cấp huyện, thành phố; chuẩn bị Hội thi cấp tỉnh

Lượt xem: 112

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả Hội thi từ cấp cụm, cấp huyện, thành phố. Theo đó, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01-KHPH/HNDT- NHPTNT ngày 14/6/2019 giữa Hội Nông dân tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Giang II về việc tổ chức Hội thi, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai, tổ chức hội thi bảo đảm đúng thời gian, đối tượng dự thi như đã quy định; hình thức và cách thức tổ chức đa dạng, phong phú, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Cuộc thi cấp cụm xã bắt đầu tổ chức từ ngày 13/8 đến ngày 6/9/2019 trên địa bàn 9 huyện (riêng thành phố Bắc Giang không phải tổ chức) với 19 cuộc và 211/214 đơn vị cơ sở Hội tham gia. Cuộc thi cấp huyện tổ chức từ ngày 28/8 đến ngày 16/9/2019 với 10 cuộc thi diễn ra ở 10 huyện, thành phố với 75 đội tham gia. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn ra 10 đội thi tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 10 huyện, thành phố tham dự hội thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 04/10/2019.

Đ.c Bùi Thế Chung – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức, tham gia hội thi; bàn bạc, góp ý vào các nội dung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội thi cấp tỉnh.

Phùng Vị – Ban Tuyên giáo