GIẢI NGÂN 800 TRIỆU ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN QUỸ HTND TRUNG ƯƠNG CHO DỰ ÁN TRỒNG HOA TẠI CHẤT LƯỢNG CAO TẠI THỊ TRẤN KÉP, LẠNG GIANG

Lượt xem: 86

Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, bình quân mỗi hộ trong dự án được vay 80 triệu đồng để đầu tư cho mô hình phát triển nghề trồng hoa chất lượng cao. Các hộ vay trong dự án cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng đã ký kết với tổ chức Hội.

Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện có thêm nguồn lực và điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, tạo tiền đề xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của hội viên, nông dân đối với tổ chức Hội.

Hà Văn Hồng – HND huyện Lạng Giang