Giải ngân 600 triệu nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 98

Đây là nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác. Tổng số tiền giải ngân là 600 triệu đồng cho 10 thành viên HTX thủy sản Quế Sơn vay thực hiện dự án “Nuôi cá nước ngọt thâm canh” với tổng diện tích nuôi thủy sản 75.000m2, thời gian cho vay 24 tháng, phí vay là 0,7%/tháng. Riêng trong quý 3 và quý 4 năm 2021, để hỗ trợ các hộ vay gặp khó khăn do dịch Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quyết định giảm 10% mức thu phí cho vay từ 0,7%/ tháng xuống 0,63%/ tháng.

Được tiếp cận vốn vay Quỹ HTND và được hỗ trợ phí cho vay trong thời gian khó khăn do dịch Covid-19, các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn. Nguồn vốn vay đã hỗ trợ kịp thời giúp các hộ vay duy trì và phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả mô hình kinh tế tập thể ở nông thôn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND tỉnh đã giải ngân trên 4 tỷ đồng cho 80 hộ vay thực hiện 08 dự án phát triển mô hình kinh tế tập thể, chi hội nông dân nghề nghiệp, trong đó có 02 dự án thủy sản, 06 dự án phát triển cây chủ lực, đặc sản của địa phương góp phần phát triển các sản phẩm Ocop của tỉnh./.

Sơn Hải