Bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

Lượt xem: 87

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII diễn ra từ 22/10 – 23/11

Theo Chương trình dự kiến, tại phiên họp hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Nghị quyết về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án, Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Khai mạc ngày 22/10, sau 1 tháng làm việc khẩn trương, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể như GDP tăng khoảng 5,5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%, bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động…

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, theo đó, điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7/2013.

Trước ngày bế mạc kỳ họp, hôm qua, 22/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Điểm đáng chú ý mức thu nhập khởi điểm chịu thuế được “chốt” là 9 triệu đồng. Luật có hiệu lực hiện từ ngày 1/7/2013. Sau khi áp dụng luật thuế mới, theo dự kiến của Chính phủ, số người nộp thuế sẽ giảm từ 3,87 triệu hiện nay xuống còn 1 triệu người.

Một nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri đối với kỳ họp này là quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, theo đó, việc lấy, bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ hàng năm, kể từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ; riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016 thì việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013. 49 chức danh ở cấp Trung ương sẽ được lấy, bỏ phiếu tín nhiệm.

Hoạt động lập hiến là nội dung rất quan trọng của kỳ họp, với hai ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật nội dung phiên bế mạc của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

Nhóm PV