Hai tân phó thủ tướng dự kiến ra mắt ngày 13/11

Lượt xem: 83

Sáng nay, sau khi thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội đã bàn bạc vấn đề công tác nhân sự. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt đọc hai tờ trình về việc đề nghị bổ sung thêm một Phó thủ tướng làm công tác ngoại giao, và tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Theo tờ trình thứ nhất, Thủ tướng đề nghị xem xét quyết định tăng số Phó thủ tướng nhiệm kỳ khóa 13 từ 4 vị lên 5, trong đó có một Phó thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Việt Nam hiện có 4 Phó thủ tướng, giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối kinh tế kinh tế tổng hợp và phát triển nông thôn; theo dõi chỉ đạo kinh tế ngành và phát triển sản xuất; giúp theo dõi khối văn hóa xã hội khoa học và giáo dục; khối nội chính và trực tiếp làm Phó ban thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Từ khóa 12, Thủ tướng đã cho rằng việc có 5 Phó thủ tướng, trong đó một người trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại. Sau thời gian chuẩn bị, nay xét thấy đã đủ điều kiện, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc này.

Sau bài phát biểu của Thủ tướng, Chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã đọc báo cáo thẩm tra về việc bổ sung Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban cũng nhất trí với việc tăng số lượng Phó thủ tướng từ 4 hiện nay lên 5.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Từ tháng 9/2013, tại Hội nghị Trung Ương lần thứ 6, ông Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Nay Thủ tướng chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

2-tan-PTT-8389-1382003307-2409-138410129

Ứng viên vào hai vị trí phó thủ tướng mới, ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân để ông tập trung công tác với nhiệm vụ mới. Chủ tịch Quốc hội cũng đã đề nghị ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trước Quốc hội nhưng ông gửi lời cảm ơn và xin phép thôi không phát biểu.

Phiên họp tại Hội trường kết thúc sớm lúc 9h. Chủ tịch Quốc hội thông báo các đại biểu sau đây sẽ thảo luận tại tại đoàn về việc bổ sung một Phó Thủ tướng làm nhiệm vụ ngoại giao.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, việc bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và thông qua nghị quyết về việc tăng số phó thủ tướng được thực hiện vào sáng 12/11.

Ngay sau đó, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ và tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Sau khi thảo luận tại đoàn, sáng 13/11 Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ trước. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam được tiến hành sau khi nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng đã được thông qua.

Theo quy định, lựa chọn nhân sự cụ thể là thẩm quyền của Thủ tướng, Quốc hội giữ quyền phê chuẩn. Tuy nhiên, tình huống Quốc hội không phê chuẩn khó có khả năng xảy ra. Ngày 7/11, tại phiên thẩm tra về việc tăng số phó thủ tướng Chính phủ từ 4 lên 5 người, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã nhất trí. Việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu không có gì thay đổi, sáng thứ tư (13/11), Chính phủ sẽ có hai tân phó thủ tướng. Ứng viên hai vị này như công bố trước đó là ông Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Phạm Bình Minh vẫn sẽ kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi trở thành Phó thủ tướng. Ông Minh sẽ đảm nhiệm vị trí Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Việc bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay cho ông Vũ Đức Đam sẽ được Quốc hội tiến hành ở phiên họp sáng 14/11. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về ứng viên cho vị trí này.

Cũng trong tuần, sau khi hoàn tất công tác nhân sự của Chính phủ, Quốc hội tiến hành làm nhân sự trong nội bộ. Theo đó, Quốc hội sẽ bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Theo vnexpress.net