Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lượt xem: 96
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc kỳ họp. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng quý I đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung phát huy tối đa những tiềm năng đã có, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các kịch bản để ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực từ các biến động của thế giới, bảo đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ QH khóa XIV, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với QH, đòi hỏi QH phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Đây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông đảo cử tri quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH sẽ tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017); phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp, QH sẽ dành thời gian nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của QH năm 2019… Bên cạnh đó, có một số báo cáo của Chính phủ, của các cơ quan của QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước… sẽ được gửi đến các vị ĐBQH để nghiên cứu, kết hợp thảo luận.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, trong thời gian qua, kể từ sau kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực chủ động, phối hợp, chuẩn bị nội dung của kỳ họp thứ 5. Các dự án, dự thảo, báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Kỳ họp thứ 5 có nhiều nội dung quan trọng, số lượng luật và nghị quyết phải xem xét, thông qua khá lớn, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, tôi trân trọng đề nghị các vị ĐBQH tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Với tinh thần đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Theo chương trình, QH sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày và họp phiên bế mạc vào ngày 15-6-2018. Trong đó, thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật là 12 ngày, chiếm tỷ lệ 60% tổng thời gian của kỳ họp. Thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày, giám sát chuyên đề và các vấn đề quan trọng khác là 3,5 ngày, khai mạc, bế mạc là 1,5 ngày.

Tại kỳ họp này, trong số các dự án luật được QH thông qua và cho ý kiến có một số dự án luật quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau, đó là: Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Về Dự án Luật An ninh mạng; Về Dự án Luật tố cáo (sửa đổi)¸ Về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

QH tiếp tục sẽ có những cải tiến, đổi mới về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Cụ thể, thời gian để mỗi ĐBQH nêu câu hỏi chất vấn là 1 phút và sau khi 3 ĐBQH nêu câu hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay; thời gian dành cho mỗi lần trả lời là 3 phút.

Nguồn baobacgiang.com.vn