Bắc Giang: Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu tổ chức phiên họp lần thứ tám

Lượt xem: 94

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đánh giá cao các hoạt động của các tỉnh trên lưu vực sông Cầu; đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai các dự án, chương trình góp phần làm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường sông Cầu; nhiều tỉnh đã triển khai và sử dụng hiệu quả kinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn kinh phí khác cho các dự án, mô hình bảo vệ môi trường trong lưu vực như: Dự án trồng cây đầu nguồn sông Cầu của tỉnh Bắc Kạn, mô hình xử lý làng nghề, hỗ trợ các hộ xây dựng hầm Biogas, hỗ trợ xử lý nước thải cụm, khu công nghiệp, mô hình xử lý rác thải… Tuy nhiên, chất lượng dòng sông Cầu vẫn chưa được cải thiện do nguồn nước thải tại các làng nghề chưa được xử lý triệt để, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm chưa có công nghệ xử lý thích hợp, chi phí đầu tư xử lý cho các bãi rác, các dự án trồng rừng chưa được cân đối,.. các khó khăn và tồn tại, phát sinh các nhiệm vụ từ các nhiệm kỳ trước vẫn chậm được khắc phục…

Đồng chí Bùi Văn Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu chào mừng phiên họp

lần thứ tám được tổ chức tại Bắc Giang

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ tám của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu được tổ chức tại Bắc Giang. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường nói chung, đó là nơi để con người tồn tại, duy trì sự sống và phát triển; tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội thì môi trường đang có nguy cơ bị suy thoái, bị ô nhiễm, trong đó có môi trường thuộc lưu vực sông Cầu. Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, địa phương nào mà cần có sự chung tay góp sức của nhiều bộ, ngành, địa phương và người dân thuộc lưu vực sông Cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mong muốn với trách nhiệm, nghĩa vụ, phiên họp thứ tám của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu sẽ đề ra những biện pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét một số báo cáo: Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cầu và các nguồn thải chính gây ô nhiễm môi trường nước sông Cầu; Báo cáo đánh giá tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đề án Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2012, những khó khăn, bất cập và những vấn đề liên vùng; Hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 2012-2015 trên lưu vực sông Cầu; Báo cáo tình hình triển khai xây dựng quy hoạch quản lý chất thải rắn và thoát nước đô thị trên lưu vực sông Cầu… Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ của Ủy ban trong thời gian tới là chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 06 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu và thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời phát hiện các vi phạm của các cơ sở, đề nghị xử phạt nghiêm minh các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường trong lưu vực sông Cầu. Đối với công tác xử lý nước thải, chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh lưu vực sông Cầu, cần tiếp tục triển khai các dự án xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp nước sinh hoạt đang thực hiện và triển khai các dự án mới để thực hiện các yêu cầu đề ra của Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu; nâng cao công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và doanh nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng tranh lưu niệm cho

Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Trước đó, ngày 09/8, Đoàn công tác của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu do ông Hoàng Ngọc Đường làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế khu vực sông Cầu tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Sông Cầu có vị trí địa lý đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tê – xã hội của các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và một phần của thành phố Hà Nội. Chiều dài của sông Cầu khoảng 288 km, tổng diện tích lưu vực sông Cầu là 6.030 km2, tổng lượng nước hàng năm khoảng 4,5 tỷ m3. Hiện có 42 điểm quan trắc về môi trường nước sông Cầu được phân bố dọc lưu vực sông; kết quả quan trắc thời gian qua cho thấy môi trường nước sông Cầu đang có nguy cơ vượt các chỉ tiêu về môi trường theo quy định tại QCVN-A1.

Theo bacgiang.gov.vn