Tân Yên: Trên 500 ha lúa lai và lúa chất lượng cao.

Lượt xem: 80

Tại thời điểm này Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các xã, thị trấn tổng hợp danh sách và nghiệm thu 31 vùng sản xuất cây hàng hóa, vùng sản xuất lúa lai, cây rau quả chế biến, diện tích 151 ha. Triển khai công tác thẩm định danh sách cấp Giấy chứng nhận trang trại cho hộ gia đình từ năm 2005 – 2010. Chỉ đạo 24 xã, thị trấn tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh đặc biệt là đối tượng sâu cuốn lá lứa 6 trên cây lúa, triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi và chuẩn bị cho vụ đông…./.

Theo bacgiang.gov.vn