Tập trung hoàn thành dồn đổi 1.250 ha diện tích đất nông nghiệp

Lượt xem: 107

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm khoa học, bài bản, thời gian qua công tác dồn điền đổi thửa của huyện Yên Dũng đã tạo được sự chuyển biến về quy hoạch đồng ruộng và tích tụ ruộng đất của nông dân. Trong các giai đoạn 2011-2013, toàn huyện thực hiện dồn đổi, giao ruộng ngoài thực địa hơn 690 ha tại 21 thôn của 3 xã Tư Mại, Đức Giang và Cảnh Thụy; thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2016, số lượng thực hiện dồn điền, đổi thửa tăng mạnh với tổng số 3.330 ha, tại 80 thôn của 12 xã (đạt 123% kế hoạch tỉnh giao); hoàn thành nghiệm thu và cấp kinh phí hỗ trợ gần 20 tỷ đồng. Cùng với dồn điền đổi thửa, các địa phương đã tập trung quy hoạch, chỉnh trang lại đồng ruộng, trong đó cải tạo, làm mới 462,7 km đường giao thông nội đồng, hơn 300 km kênh mương nội đồng, 3.350 cống, cầu…tổng kinh phí thực hiện 28 tỷ đồng. Sau khi dồn đổi, số thửa giảm từ 8 đến 9 thửa xuống còn bình quân từ 1 đến 3 thửa/hộ, thuận lợi cho việc đưa cơ giới vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giảm chi phí đầu vào từ 2,5 đến 3 triệu đồng/ha; quỹ đất công của địa phương được thu gọn phục vụ xây dựng công trình công cộng như: khu thể thao, nhà văn hóa thôn, xã…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2017- 2018, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện thực hiện dồn đổi 1.250 ha, đến nay đã thực hiện được 701,5 ha (đạt 56,1%). Để hoàn thành kế hoạch được giao, trong năm nay, UBND huyện tập trung giao chỉ tiêu dồn điền đổi thửa cho 5 xã, cụ thể: Yên Lư 306 ha, Đồng Việt 36 ha, Đồng Phúc 218 ha, Nham Sơn 50 ha và Tân An 40 ha.

Nhằm bảo đảm đúng lộ trình đề ra, UBND huyện Yên Dũng cũng chỉ đạo, thời gian tới, các địa phương tập trung cao tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về kinh phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dồn điền đổi thửa. Cơ quan chuyên môn huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn và UBND các xã khẩn trương hoàn thành thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa.

baobacgiang.com.vn