Sơn Động: Ra mắt chi hội nghề nghiệp nuôi ong

Lượt xem: 250

Chiều cùng ngày đã tiến hành tập huấn chuyển giao KHKT về quy trình chăm sóc ong cho các thành viên chi hội.

Như vậy, đến thời điểm này, Hội Nông dân huyện Sơn động đã thành lập, duy trì hoạt động 12 tổ hội nông dân nghề nghiệp va 02 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Ngọc Duy (HND Sơn Động)