HỘI CỦA NÔNG DÂN

Lượt xem: 3.352

Hội của nông dân một mái nhà

Tám nhăm năm ấy ấm lòng ta

Tay cầm, tay dắt đi theo Đảng

Một khối kết đoàn đẹp vườn hoa

Ta thấy tin yêu Hội của ta

Hội đi từng ngõ đến từng nhà

Chia sẻ buồn vui trong mọi lúc

Ai cần đến Hội, Hội tạo đà

Ruộng đất nông dân của chúng ta

Bờ xôi, ruộng mật, sức ông cha

Bài ca của đất: mồ hôi mặn

Đãi cát tìm vàng dệt gấm hoa

Người nông dân mới của chúng ta

Tư duy khoa học bước tiến xa

Xây nông thôn mới – công nghiệp hóa

Hội của nông dân một mái nhà

Tháng 7/2015

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng

BCH HND xã Đức Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang

Điện thoại: 0165.434.556