Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với các tỉnh thuộc nhóm I, II

Lượt xem: 71
Bắc Giang chỉ thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với các địa phương cùng trong nhóm III. Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn An

Theo đó, Bộ Giao thông hướng dẫn cụ thể việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) theo nguyên tắc sau:

Thời gian thực hiện áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 17/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020: Việc vận chuyển nội tỉnh, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020, trong đó giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

Đối với vận tải hành khách liên tỉnh trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải: Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về lĩnh vực vận tải. Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Các tỉnh thuộc nhóm III: chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT- TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lĩnh vực hàng không, các đường bay Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (HAN-SGN), Hà Nội – Đà Nẵng (HAN-DAD), thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng và ngược lại (SGN-DAD), lịch khai thác cụ thể như sau:

Đường bay HAN – SGN và ngược lại tổng tần suất 06 chuyến/ngày.

Đường bay HAN – DAD và ngược lại: tổng tấn suất 02 chuyến/ngày.

Đường bay SGN – DAD và ngược lại: tổng tấn suất 02 chuyến/ngày.

Các đường bay ngoài 3 đường bay trên, các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

Trong lĩnh vực đường sắt, đối với tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại). Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 – hết ngày 30/4/2020: Căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi. Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung nêu trên.

Nguồn: atgt.bacgiang.gov.vn