Định nghĩa chồng

Lượt xem: 111

Nhà nữ triết học khẳng định: – Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ “người” này sang “người” khác.
Nhà nữ vật lý học thì nói: – Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn từ lực “vạn vật hấp dẫn”, khi xa thì hút khi gần thì đẩy.
Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: – Chồng là một loại vi khuẩn hay “ nhờn thuốc” rất khó trị
Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: – Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả là không có.
Chị nông dân thì thú nhận: – Chồng là “lúa giống”, nếu ta không tranh thủ “sạ” hết ở ruộng mình có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống.