Triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển chứng nhận “ Gà đồi Yên Thế”

Lượt xem: 117

Năm 2010, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang, phối hợp với UBND huyện Yên Thế triển khai dự án: tạo lập, quản lý và phát triển chứng nhận nhãn hiệu “Gà đồi Yên Thế “. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2011; trong đó dự án tập trung điều tra khảo sát, xác định các yếu tố cần chứng nhận cho sản phẩm như: tiêu chí về quy trình nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, giống gà địa phương hoặc gà địa phương được lai tạo; các quy trình giết mổ gà thành phẩm; đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý và phát triển nhãn hiệu, mở rộng thị trường và khai thác thương mại đối với sản phẩm ” Gà đồi Yên Thế “. Qua đó nhằm bảo vệ uy tín, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm gà thương phẩm trên thị trường, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho các hộ nông dân tại địa phương.

TH: Văn Ly

Theo Sở KH&CN