Tài liệu Danh mục Ngày đăng
Thông báo ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ hội nông dân cấp cơ sở Thông báo 02/05/2024 Tải xuống
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025” năm 2024 Kế hoạch 04/03/2024 Tải xuống
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "HND tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" Quyết định 22/02/2024 Tải xuống
Quyết định về việc ban hành Quy định công nhận danh hiệu hộ SXKDG các cấp Quyết định 22/02/2024 Tải xuống
Nghị quyết số 03-NQ/HNDT, ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa X “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2028” Nghị quyết 19/02/2024 Tải xuống
Nghị quyết số 02-NQ/HNDT, ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X) về tăng cường vai trò của hội nông dân các cấp trong xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động Chi hội nông dân nghề nghiệp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, giai đoạn 2024 - 2028 Nghị quyết 19/02/2024 Tải xuống
Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới Nghị quyết 19/02/2024 Tải xuống
KL cua Ban Can su Dang UBND tinh ve quan ly dat nong lam truong ( Kết luận 31/08/2023 Tải xuống
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ X TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028 Đề cương 16/07/2023 Tải xuống
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang (05/4/1955 - 05/04/2023) Đề cương 03/04/2023