Hội Nông dân tỉnh: Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng cuối năm 2010

Lượt xem: 92

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong 21 chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Các cấp Hội phát triển mới 5.695 hội viên (đạt 71,2% kế hoạch năm), nâng tổng số toàn tỉnh lên 239.144 hội viên; quỹ hỗ trợ nông dân tăng gần 300 triệu đồng, đưa tổng số quỹ toàn tỉnh lên trên 5 tỷ đồng đã phát huy hiệu quả đồng vốn giúp trên 2 nghìn hộ nông dân có thêm vốn đầu tư sản xuất. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho 103.576 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2010 tăng 7% so với năm 2009; phối hợp với các ban, ngành chuyên môn tổ chức 2.251 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 122.000 lượt người tham dự; mở 50 cuộc hội thảo đầu bờ cho 3.546 lượt nông dân tham gia.

Đ/c Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kết luận tại Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Hội 6 tháng cuối năm 2010, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; nâng cao chất lượng và hiệu quả 3 phong trào, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân….Tại hội nghị đã tổ chức chia tay đồng chí Dương Thị Hoà, Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Liêu Xuân Hoà, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Ngạn.

Bảo Tú Quyên

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang