TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Lượt xem: 107

Ông Đào Duy Tuấn – bố của anh Đào Xuân Tự đại diện gia đình nhận kinh phí hỗ trợ của HND huyện Lạng Giang.

Công trình được Hội Nông dân huyện triển khai thực hiện từ tháng 01 năm 2015. Trong đó, phát động cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện ủng hộ tiền, ngày công hỗ trợ xây nhà cho hộ nông dân nghèo. Theo đó, mức vận động tối thiểu 1 nghìn đồng trên 01 hội viên (trừ hội viên nông dân nghèo) và 100 nghìn đồng đối với 01 cán bộ hội. Tổng số tiền Hội Nông dân huyện vận động được và đã trao cho hộ anh Đào Xuân Tự là 29 triệu đồng; hội viên, nông dân thôn Bãi Sim giúp 20 ngày công trị giá khoảng trên 3 triệu đồng.

Ngôi nhà được khánh thành sau hơn 5 tháng khởi công xây dựng

Bằng sự “vào cuộc” mạnh mẽ của cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và giúp đỡ của người thân trong gia đình, anh Đào Xuân Tự đã có một ngôi nhà mới khang trang với diện tích 78m2. Công trình này có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực và khẳng định rõ hơn vai trò của các cấp Hội trong huyện với việc tham gia xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Phùng Thị Vị