Vận động viên thể hình 80 tuổi

Lượt xem: 115

Để được như thế, ông luyện tập một tuần 6 ngày, mỗi ngày 2 tiếng rưỡi và đi bộ ít nhất là 4km. Ít ai ngờ, ông từng trải qua nhiều bệnh thập tử nhất sinh như bại liệt, tuyến tiền liệt và giải phẫu hở van tim.

Thep TTC