Trung Quốc: Nhiều gen đề kháng kháng sinh được tìm thấy trên gà thương phẩm

Lượt xem: 98

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antimicrobial Agents and Chemotherapy, các nhà khoa học đã nhận thấy E.coli phân lập từ các con gà thường mang nhiều gen kháng, bao gồm một bản sao của gen kháng colistin là mcr-1 và một bản sao của gen kháng là mcr-3.

Trung Quốc: Nhiều gen đề kháng kháng sinh được tìm thấy trên gà thương phẩm

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Honging Wang cho biết: “Nghiên cứu này ban đầu được thiết kế để phân lập các chủng mang gen mcr-1 nhưng thật ngạc nhiên khi có các chủng mang nhiều gen mcr trong trại gà”. Ảnh: Anna Frodesiak / Wikimedia

Sự phát hiện chỉ ra một mối đe dọa rất lớn với sức khỏe con người

Bằng chứng được tìm thấy như một phần của sự giám sát liên tục của các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm chính tỉnh Tứ Xuyên, Đại học Tứ Xuyên, người đã thu thập mẫu trực tràng từ các con gà được chọn ngẫu nhiên tại nhiều trang trại gia cầm thương phẩm ở Trung Quốc. Đây là báo cáo đầu tiên về 2 gen này trên một plasmid đơn và báo cáo này làm thúc đẩy mối quan tâm sâu sắc từ tác giả chính – Tiến sĩ Hongning Wang.

Tiến sĩ Wang, Giáo sư về Phòng chống bệnh động vật và An toàn thực phẩm tại Đại học Tứ Xuyên, cho biết: “Sự tồn tại của gen mcr-1 và mcr-3 khi phân lập E.Coli có thể là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng”.

Các gen kháng có thể lan truyền

Plasmid là các phần tử chung có thể nhảy từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác, và đôi khi từ loài này sang loài khác và nó thường lan truyền gen kháng thuốc. Các gen kháng thuốc được gắn trên một loại plasmid có tên là IncP. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy các mảnh hình tròn mang DNA mcr-3, có nguồn gốc từ các plasmid của IncP. Những cái gọi là vòng trung gian thường chứa “trình tự chèn” để khuyến khích nhập vào các plasmid khác làm tăng sự lây lan của các gen kháng thuốc.

Thời kỳ hậu kháng sinh

Tiến sĩ Wang nói thêm: “Nghiên cứu này ban đầu được thiết kế để phân lập các chủng mang gen mcr-1, nhưng thật ngạc nhiên là đã có các chủng mang nhiều gen mcr trong các trang trại gà.”

“Sự lây lan rõ ràng của cùng một plasmid IncP với 1 hoặc 2 gen mcr giữa các loài và con bệnh khác nhau, môi trường chữa trị và sản xuất là rất đáng lo ngại,” ông nói thêm.

Các gen mcr kháng colistin chỉ được phát hiện vào năm 2016 và hiện nay có 5 gen và một số biến thể trong 5 gen đó.

“Đã đến lúc để công chúng hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc lạm dụng thuốc kháng sinh. Nếu dòng kháng sinh cuối cùng bị vi khuẩn kháng lại thì chúng ta sẽ không còn kháng sinh nào để dùng nữa”, ông nói thêm.

Nguồn: m-nongnghiep.vn