Quốc hội quyết định tăng thuế đất vượt hạn mức

Lượt xem: 176

Việc chưa đánh thuế nhà được đa số đại biểu đồng tình, theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên thực tế, nền kinh tế chưa ổn định, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc áp dụng thuế nhà ở sẽ tác động đến tâm lý và làm tăng thêm nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, nhiều nước có nền kinh tế phát triển cũng chưa đưa nhà vào diện chịu thuế. Mục tiêu áp dụng thuế đối với nhà ở là nhằm góp phần hạn chế đầu cơ; song trên thực tế, giá trị nhà ở gắn liền với giá trị đất và thực chất, về cơ bản vẫn là đầu cơ đất.

Mức thuế suất cho diện tích đất vượt hạn mức đã được tăng lên Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải thích, nếu áp dụng thuế nhà đối với trường hợp sở hữu từ nhà thứ hai trở lên sẽ phát sinh yếu tố không công bằng. Trên thực tế, có trường hợp người có một nhà nhưng giá trị nhà đó lớn gấp nhiều lần tổng giá trị của 2 nhà, thậm chí 3 nhà, đặc biệt là nhà ở đô thị so với nhà ở nông thôn.

Điểm đáng chú ý trong dự luật được thông qua hôm nay là thuế suất với các diện tích vượt hạn mức, được điều chỉnh tăng so vơi dự thảo trình Quốc hội đầu kỳ họp. Thuế suất đối với phần diện tích đất ở vượt không quá 3 lần hạn mức được nâng từ 0,06% lên 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức từ 0,1% lên 0,15%, đất sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng theo quy định cũng tăng từ 0,1% lên 0,15%. Riêng đối với đất lấn, chiếm từ 0,15% lên 0,2%.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi tăng này nhằm góp phần cùng với các chính sách thuế khác như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các biện pháp khác hạn chế đầu cơ đất đai.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực kể từ 1/1/2012.

Khánh Linh