ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TƯ HỘI NDVN LẦN THỨ VII

Lượt xem: 145

Đại hội đã được nghe đồng chí Lều Vũ Điều, Bí thư Đảng bộ cơ quan, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN đọc Báo cáo của BCH Đảng bộ khoá VI (nhiệm kỳ 2005-2010).

Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan TƯ Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ cũng tham mưu cho Ban Thường vụ TƯ Hội lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động Hội và phong trào nông dân, trong đó đã giúp BCH TƯ Hội khoá IV tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ V.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có 100% chi bộ tham gia. Từ năm 2007-2009, Đảng bộ cơ quan được Đảng bộ Khối công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2008, 2009 được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…

Ban Chấp hành khoá VII (nhiệm kỳ 2010-2015) ra mắt Đại hội

Đại hội cũng được nghe ý kiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN. Đồng chí nêu ra 2 vấn đề cơ bản mà Đảng bộ cơ quan cần quan tâm. Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tới mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan TƯ Hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Muốn vậy, mỗi chi bộ, chi uỷ, đảng viên phải hiểu rõ nhiệm vụ cụ thể của mình; đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đưa ra những chủ trương, biện pháp kịp thời, hiệu quả…

Đồng chí cũng chỉ ra hạn chế và cách khắc phục trong công tác tham mưu, đề xuất của các chi bộ hiện nay. Muốn phát huy tốt công tác tham mưu thì mỗi đảng viên phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực mình phụ trách; kết hợp với nắm sát tình hình trong cuộc sống, thu thập thông tin để đối chiếu, cân nhắc và xử lý. Trên cơ sở đó không ngừng cải tiến, đổi mới cách làm sao cho hiệu quả.

Vấn đề thứ hai, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi bộ, đảng viên để xây dựng cơ quan, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi chi bộ, đảng viên phải nắm chắc, vận dụng nhuần nhuyễn 5 nguyên tắc xây dựng Đảng. Qua đó thể hiện chất lượng chính trị của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên…

Các đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

T.A