Cung cấp khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ nông dân phục hồi sau đại dịch

Lượt xem: 165

Ngày 7/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, đã cùng Công ty Louis Dreyfus B.V. (LDC) ký khoản vay lên tới 100 triệu USD để giúp các nông dân canh tác nhỏ phục hồi sau đại dịch và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Ảnh minh họa.

Khoản vay sẽ hỗ trợ tại Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Thái Lan và Việt Nam bằng cách tài trợ tồn kho cà phê, bông và gạo cho hơn 50.000 nông dân sản xuất nhỏ trên khắp các quốc gia này. Nỗ lực này giúp bảo đảm duy trì chuỗi cung ứng thực phẩm và thu nhập đáng tin cậy cho nông dân sản xuất nhỏ; đồng thời, giúp bù đắp tác động của việc gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch.

Khoản hỗ trợ kỹ thuật đi kèm sẽ cung cấp các hoạt động đào tạo và xây dựng năng lực, nhằm củng cố lợi ích của những phương thức canh tác nông nghiệp bền vững và thích ứng khí hậu, ví dụ như thí điểm tưới nhỏ giọt trên các cánh đồng bông ở Ấn Độ và sử dụng lò nung than sinh học ở Indonesia.

Bình luận về động thái lần này, Phó Chủ tịch chuyên trách nghiệp vụ khu vực tư nhân và quan hệ đối tác công – tư của ADB Ashok Lavasa nhấn mạnh, người nông dân sản xuất nhỏ, vốn đã dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, lại phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng do đại dịch, dẫn đến mất thu nhập, lãng phí cây trồng và lương thực, cũng như gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, “hỗ trợ của ADB sẽ giúp bảo đảm việc bao tiêu đáng tin cậy cho nông dân, cung cấp một phương thức trực tiếp để duy trì sinh kế và tài sản của họ, đồng thời cho phép họ đầu tư vào các phương pháp canh tác thích ứng khí hậu”, ông A.Lavasa khẳng định.

Hỗ trợ dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 4.000 nông dân, đặc biệt là phụ nữ. Nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật bao gồm 205.000 USD từ Quỹ đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật của ADB cho việc phục hồi từ Covid-19 và 385.000 USD từ Quỹ khí hậu chiến lược do ADB quản lý.

Nguồn: baobacgiang.com.vn