Tài liệu Danh mục Ngày đăng
Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 Hướng dẫn 14/03/2023 Tải xuống
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Kế hoạch 17/02/2023 Tải xuống
Tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 Hướng dẫn 16/12/2022
Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội hội nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Hướng dẫn 01/12/2022 Tải xuống
Kế hoạch tổ chức đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Kế hoạch 01/12/2022 Tải xuống
Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 Hướng dẫn 01/12/2022 Tải xuống
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra và làm việc, nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Hội Nông dân các cấp làm nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025" Thông báo 15/09/2022 Tải xuống
V/v lãnh đạo đại hội HND các cấp trên địa bàn tỉnh Công văn 12/09/2022 Tải xuống
Kế hoạch phối hợp tổ chức "Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" tỉnh Bắc Giang lần thứ IV năm 2023 Kế hoạch 06/09/2022 Tải xuống
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022) Đề cương 06/09/2022 Tải xuống