Hoạt động Hội

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định làm việc với Hội ND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 34
Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định làm việc với Hội ND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 34
Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, đề xuất mang tính "đổi mới", "cách làm mới", từ đó, đóng góp vào báo cáo tổng kết Nghị quyết số 34 ngày 27/7/2017 của Trung ương Hội NDVN....
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2024
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 18/12, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa X (mở rộng); tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch HND tỉnh tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh cho các...
Tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho cán bộ Hội cơ sở năm 2023
Tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho cán bộ Hội cơ sở năm 2023
Từ ngày 28 đến ngày 29/8/2023, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho 203 học viên là chủ tịch Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Các đại biểu dự...
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội là hoạt động đặc thù, mang tính nhân dân, tính xã hội rộng rãi, phương thức để nhân dân góp sức, hiến kế với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các chủ...
Góp sức bảo vệ môi trường
Góp sức bảo vệ môi trường
Sau hơn 3 năm Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Chỉ thị số 17) về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, đến nay đã thu được...