Nghị quyết số 03-NQ/HNDT, ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa X “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 – 2028”

Nghị quyết,
Lượt xem: 109
Tải xuống