Hội Nông dân xã Tân An: Ghi nhận qua một nhiệm kỳ

Lượt xem: 118

Nhiệm kỳ 2007-2012 Hội ND xã đã tổ chức 18 đợt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên, điều lệ Hội… Từ đó, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào công tác hội, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Nhiệm kỳ qua, kết nạp được 275 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 575 người. Cùng đó, chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng cao, bình quân hàng năm có 80% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, Hội nông dân xã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm năm qua, Hội ND xã Tân An đã có 5 đồng chí được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam”, 3 bằng khen của Tỉnh hội, 4 giấy khen của Huyện hội và giấy khen của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng do TW Hội phát động đã được Hội ND xã triển khai hiệu quả, trở thành phong trào thi đua có sức lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực sản xuất. Nhiệm kỳ qua, có 321 hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, tăng 169 hộ so với đầu nhiệm kỳ ( 4 hộ cấp Trung ương, 22 hộ cấp Tỉnh, 52 hộ cấp huyện và 243 hộ cấp xã). Từ phong trào này đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, trồng trọt; cách thức làm ăn… Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với cơ quan chuyên môn Tỉnh, huyện tổ chức 89 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho gần 4.500 lượt hội viên tham dự. Đồng thời, tín chấp cho trên 480 hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 4 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng NN& PTNT huyện. Ngoài ra, cho hơn 100 hội viên vay vốn từ các nguồn vốn khác như: vốn quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ quốc gia giải quyết việc làm… để đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ như: vận tải, cơ khí, máy sát, chế biến nông sản, đan lát thủ công… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tiêu biểu như hộ gia đình anh Tái (thôn Nguyễn), chị Hương (thôn Ngò), anh Soi (thôn Đạo)… Qua đó, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả. Phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được hội viên, nông dân hưởng ứng tích cực, ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Hội tích cực vận động hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, Tân An có 565 hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 98,7% so với tổng số hội viên nông dân. Cùng đó, Hội còn vận động hội viên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đóng góp trên 5.600 ngày công lao động để cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa; tiến hành trồng trên 46.000 cây phân tán trên các trục đường giao thông, trung tâm văn hóa xã, thôn… góp phần xây dựng quê hương văn minh, sạch đẹp. Phong trào Nông dân tham gia xây dựng an ninh – quốc phòng được Hội chú trọng. Hội NND xã đã phối hợp với lực lượng công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội; vận động con, em cán bộ, hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự; vận động hội viên nông dân trong độ tuổi tham gia huấn luyện dân quân tự vệ chiếm trên 65% quân số. Qua đây, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thông qua các phong trào thi đua, Hội ND xã Tân An đã không ngừng được củng cố và phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Hội ND xã Tân An lần thứ IX, nhiệm kỳ (2012 – 2017) đề ra, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân trong xã; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Hồng Phấn Đài truyền thanh huyện Yên Dũng