Hội Nông dân Hiệp Hòa tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhằm thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, Hội nông dân huyện Hiệp Hòa vừa phối hợp với Trung tâm y tế huyện thăm và tặng quà cho hai trường hợp thuộc diện đặc biệt khó khăn tại xã Lương Phong.