Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Thế thành công tốt đẹp

Lượt xem: 109

Đồng chí Thân Văn Thi – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân Yên Thế đã thực hiện tốt công tác xây dựng Hội, công tác tổ chức được củng cố, công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng được chú trọng. Tổ chức được 5.336 buổi tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho 245.750 lượt hội viên; kết nạp 3.576 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 16.799 người chiếm 86% so với hộ nông nghiệp. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh được các cấp hội đẩy mạnh. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng được coi là phong trào trọng tâm, xuyên suốt đã có sức lan toả mạnh mẽ thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân tham gia. Toàn huyện có hàng trăm mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh tổng hợp của hội viên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên mỗi năm. Nổi bật là mô hình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn Vietgap, mô hình trồng lạc giống mới, mô hình giống lúa lai,…đã mang lại giá trị kinh tế cao cho hội viên và nông dân. Đến cuối năm 2011 có 7.565 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp tăng 847 hộ so với năm 2007. Các cấp hội đã vận động ủng hộ trên 5.000 ngày công, 126.766 cây giống các loại, 82.730 con giống các loại giúp 2.638 hội viên nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo; giúp đỡ 01 hộ hội viên nghèo xây nhà mái ấm tình thương,…Kết quả phong trào đã góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân. Phong trào nông dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” đã được đông đảo nông dân trong huyện hưởng ứng. Kết quả các cấp hội nông dân đã vận động nông dân làm mới, bảo dưỡng, sửa chữa được 1.432 km đường giao thông nông thôn, 426 km kênh mương, đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến hàng chục ngàn m2 đất và các công trình trên đất để làm đường giao thông nông thôn, hàng năm có trên 80% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

BCH Hội Nông dân huyện khóa mới ra mắt trước Đại hội

Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới, bầu 19 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Dương Ngọc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2012 – 2017 và 10 chỉ tiêu chính. Sơn Hải