Cung ứng hơn 700 tấn phân bón Tiến Nông Cho hội viên nông dân sản xuất vụ Chiêm Xuân 2016

Lượt xem: 85

Đến ngày 25 tháng 02 đã có 10/10 huyện, thành Hội đăng ký nhận hàng, cung ứng được hơn 700 tấn phân bón N-P-K-Si đạt 53,8% chỉ tiêu kế hoạch năm, các huyện triển khai thực hiện đạt kết quả cao như Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa 248 tấn đạt 165,3% KH; Yên Thế 150,4 tấn đạt 100,2% KH; Lục Ngạn 140 tấn đạt 93,3% kế hoạch. Cùng với quá trình tiếp nhận phân bón, các huyện, thành hội đã được Công ty hỗ trợ phân bón xây dựng 10 mô hình điểm trình diễn sử dụng phân bón Tiến Nông trên cây lúa với diện tích hơn 4ha, kết quả của mô hình sẽ là cơ sở để đối chứng và đánh giá chất lượng, hiệu quả của phân bón Tiến Nông đồng thời tổ chức cho hội viên tham quan học tập, triển khai nhân rộng.

Phùng Thị Vị