Hội nông dân huyện Lục Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 88

Trong thời gian 1 ngày, trên 400 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BTV Hội Nông dân các xã, thị trấn và chi hội trưởng chi hội nông dân trong toàn huyện, được nghe đồng chí Lã Văn Đoàn- PCT TT HND tỉnh hướng dẫn, tìm hiểu 6 chuyên đề gồm: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh; Vận động nhân dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến một số nội dung, nhiệm vụ mà Hội Nông dân các cấp cần triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quang cảnh hội nghị

Ngay sau khi học tập, 100% đại biểu đã tham gia viết bài thu hoạch về việc nêu những điểm mới của Điều lệ HND Việt Nam và vấn đề mà đại biểu quan tâm nhất. Qua đây, nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân cơ sở nắm rõ nhiệm vụ công tác Hội. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra./.

Nguồn: lucnam.bacgiang.gov.vn