Thông tin về cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IV năm 2011

Lượt xem: 76

Lĩnh vực dự thi: Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng ở nông thôn đều có quyền tham dự Cuộc thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực: Trồng trọt; Chăn nuôi, thuỷ sản; Công nghệ sinh học, tài nguyên môi trường; Ngànhg nghề nông thôn; và các lĩnh vực khác.

Đối tượng dự thi là mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2005 trở lại đây đều có quyền tham gia Cuộc thi. Mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những ngơời trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:

1. Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Hiệu quả kinh tế – xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế – xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

3. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ trình bày trên giấy A4, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi. Hồ sơ dự thi có thể nộp cho Ban Tổ chức Cuộc thi tại Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận, Hội Nông dân Việt Nam. Phố Tôn Thất Thuyêt, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 04. 37958297. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi ở cấp Trung ương chậm nhất là ngày 15/8/2011. Chấm và trao giải thưởng vào quý IV năm 2011. Mẫu phiếu dự thi đề nghị tham khảo tại Hội Nông dân địa phương các cấp hoặc tra cứu trên trang web www.khoahocchonhanong.com.vn

Giải thưởng ở cấp Trung ương cho các tác giả đoạt giải gồm Cúp, Bằng khen của Trung ương Hội kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận. Ngoài ra còn có các phần thưởng dành cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi, cá nhân và đơn vị có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

01 giải đặc biệt: 15.000.000đồng

01 giải nhất: 10.000.000đồng/giải

05 giải nhì: 7.000.000đồng/giải

07 giải ba: 5.000.000đồng/giải

10 giải khuyến khích: 3.000.000đồng/giải

Kinh phí dành cho Cuộc thi được lấy từ các nguồn Ngân sách nhà nước ở trung ương, địa phương và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Tổ chức thực hiện: Tại Trung ương thành lập Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ triển khai các hoạt động của cuộc thi ở cấp trung ương theo kế hoạch và Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi. Tại địa phương, Hội Nông dân các tỉnh, thành thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp mình làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đông đảo nông dân tham gia cuộc thi và triển khai các hoạt động của cuộc thi ở cấp mình, tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển, trao giải thưởng cấp tỉnh, thành phố (nếu có điều kiện) và lựa chọn các giải pháp tiêu biểu gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương.

Ban Tổ chức Cuộc thi