Bí thư Tỉnh ủy thăm một số mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Lạng Giang

Lượt xem: 88

Đồng chí Bí thư Tinh ủy thăm mô hình chăn nuôi lợn tại hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn,

xã An Hà, huyện Lạng Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn đã thăm mô hình chăn nuôi lợn với quy mô trên 100 con lợn thịt, 14 con lợn nái kết hợp thả cá của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn, mô hình chăn nuôi gà thương phẩm với quy mô 1vạn con/năm của gia đình anh Nguyễn Văn Thăng cùng ở thôn 10, xã An Hà; mô hình trồng nấm sò, nấm mọc nhĩ của gia đình anh Hoàng Văn Bẩy, thôn Đại Phú 2, xã Phi Mô với quy mô 60-70 tấn nguyên liệu/năm. Đây là những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, với phương thức mới, có hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập trung bình từ 300 – 500 triệu đồng/năm, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Sau khi thăm thực tế các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp Hội Nông dân, góp phần quan trọng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí cũng ghi nhận sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Hội nông dân, chính quyền địa phương và các ngành để đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao; yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, duy trì tốt hơn nữa sự phối hợp để góp phần thúc đẩy thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đồng chí đề nghị địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân được tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu; Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cần tham mưu cho Tỉnh xây dựng cơ chế chính sách cụ thể để xây dựng, hoàn thiện, phát triển mô hình phù hợp; xây dựng các mô hình liên kết hợp tác nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhanh, bền vững, đây là vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Phan Thị Thu Hiền

Ban Kinh tế – Xã hội