Bắc Giang: Chung sức xây dựng nông nghiệp, nông thôn hiện đại, văn minh

Lượt xem: 91

Trải qua 9 kỳ đại hội, những đóng góp vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của giai cấp nông dân và HND tỉnh từng bước được khẳng định. Các cấp HND trong tỉnh đã thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức hội cơ sở là nền tảng, xây dựng chi hội là địa bàn hành động, là cầu nối giữa Đảng với nông dân, giữa nông dân với Đảng, HND tỉnh đã tập trung xây dựng các mô hình hoạt động; đa dạng hình thức tập hợp, kết nạp hội viên mới và nâng cao chất lượng hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 204 cơ sở hội, 2.058 chi hội với gần 256 nghìn hội viên.

Ông Nguyễn Văn Hào – Thôn Đồng Dục, xã An Thượng, Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Yên Thế thu hoạch thanh long ruột đỏ

Tổ chức Hội xác định lấy lợi ích kinh tế làm trọng tâm để tổ chức, tập hợp hội viên nông dân thông qua các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể. Tập trung và mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Các phong trào thi đua của Hội được triển khai rộng khắp với trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa, tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần nông dân trong tỉnh vượt khó vươn lên làm giàu.

Hằng năm, toàn tỉnh có hơn 109 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp. Các hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG đã giúp hàng nghìn lượt hội viên khó khăn về vốn, cây con giống, ngày công lao động vươn lên thoát nghèo. Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Các cấp hội tuyên truyền, vận động nông dân hiến hàng chục nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng hàng trăm mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự, tự quản về bảo vệ môi trường và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nông thôn.

Bên cạnh các phong trào thi đua, các cấp HND trong tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh. Bình quân các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 3,5 nghìn lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 210 nghìn lượt nông dân/năm. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin và thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của giai cấp nông dân và HND Việt Nam, trong thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên nông dân nắm chắc và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của các cấp hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội. Tập trung hỗ trợ thành lập các HTX nông nghiệp để tổ chức lại sản xuất và phát huy vai trò các HTX làm cầu nối, giúp nông dân liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, khuyến khích và hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ mới vào sản xuất và chế biến nông sản; hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua ở nông thôn, nhất là phong trào nông dân thi đua SXKDG đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động nông dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tự hào về những kết quả đã đạt được, giai cấp nông dân và các cấp HND tỉnh Bắc Giang phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 204 cơ sở hội, 2.058 chi hội với gần 256 nghìn hội viên. Hằng năm, toàn tỉnh có hơn 109 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp.

Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang