Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chung tay phòng, chống dịch Covid – 19

Lượt xem: 100

Cụ thể: trao cho huyện Yên Dũng 50 triệu và 5.000 khẩu trang; huyện Tân Yên 50 triệu và 5.000 khẩu trang; huyện Hiệp Hòa 50 triệu đồng; huyện Lục Ngạn 60 triệu và 5.000 khẩu trang; huyện Sơn động 30 triệu đồng và 5.000 khẩu trang.

Lãnh đạo HND tỉnh và Agribank Chi nhánh Bắc Giang II trao hỗ trợ cho huyện Sơn Động.

Lãnh đạo HND tỉnh và Agibank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ cho huyện Tân Yên.

Lãnh đạo HND tỉnh và Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ cho huyện Yên Dũng.

Đây là việc làm có ý nghĩa của tổ chức Hội Nông dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang trước tình hình dịch Covid – 19 trên đang diễn biến phức tạp địa bàn.

Phùng Vị – HND tỉnh