Nông dân Lạng Giang hành động vì an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

Lượt xem: 107

Lạng Giang là huyện miền núi, nằm ở phía bắc tỉnh Bắc Giang, dân số trên 214.000 người, trong đó có 26.103 hộ sản xuất nông nghiệp, diện tích cây ăn quả khá lớn. Hằng năm, nông dân gieo trồng gần 14 ngàn ha lúa, 1.250 ha ngô, 712ha lạc và 2.884 ha rau, màu các loại; tổng đàn gia súc khoảng trên 206.000 con, đàn gia cầm gần 2,4 triệu con, diện tích nuôi thủy sản 1.150 ha. Nhìn chung nhận thức của hội viên, nông dân về vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn xảy ra. Để góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân huyện đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Để hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp an toàn, việc làm đầu tiên có ý nghĩa quyết định đó là phải thay đổi tư duy, nhận thức cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Bởi vậy, các cấp HND trong huyện đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn như: tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm, thông qua hội nghị triển khai công tác Hội; các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, qua các phương tiên thông tin đại chúng như đài phát thanh truyền hình huyện, hệ thống loa phát thanh cơ sở. Đặc biệt, đã tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động hơn 12 ngàn hộ nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, đạt 50% tổng số hộ trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn huyện. Phối hợp mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho nông dân sử dụng đúng quy định, kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và phân bón trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Các cấp hội đã phát động phong trào rộng khắp trong nông dân về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chỉ riêng trong năm 2020, các cấp HND trong huyện đã phối hợp tổ chức 500 lớp tập huấn cho gần 60 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân HND tỉnh tổ chức 01 cuộc tọa đàm giữa doanh nghiệp với nhà nông trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các cấp Hội tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt và phản ảnh kịp thời tình hình nông nghiệp, nông thôn; những khó khăn, vướng mắc của hội viên nông dân về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, các cấp HND trong huyện chú trọng xây dựng các mô hình chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, làm tiền đề hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đến nay, đã thành lập và duy trì hoạt động 42 tổ liên kết hợp tác sản xuất, 16 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 02 chi hội nông dân nghề nghiệp và các tổ hợp tác; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả theo hướng an toàn, tiêu biểu như mô hình chăn nuôi gà đẻ bố mẹ ứng dụng công nghệ cao tại xã An Hà; mô hình nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đại Lâm; mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ cao trông nấm và đông trùng hạ thảo tại xã Dương Đức; mô hình trồng cây ăn quả có mùi theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ tại Nghĩa Hưng… Đồng thời, các cấp HND trong huyện đã xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tại 21 xã, thị trấn.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Lạng Giang tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động; tăng cường nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Đẩy mạnh xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hợp tác sản xuất. Phấn đấu hết năm 2021, 100% hộ hội viên nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn huyện ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, trong đó có trên 40% hộ cam kết thực hiện đúng và đến năm 2023 có 60% hộ thực hiện đúng cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Hà Văn Hồng – Hội Nông dân huyện Lạng Giang