HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG THỌ XƯƠNG RA MẮT MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lượt xem: 174

Mô hình gồm có 10 thành viên là ủy viên ban thường vụ, chấp hành chi hội trong đó đồng chí chi hội trưởng nông dân làm tổ trưởng. Các thành viên tham gia mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn thu gom các vỏ chai, bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng, đồng thời đứng ra tiếp nhận số vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đó chuyển cho Hội Nông dân phường phân loại, phối hợp xử lý theo quy định. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân phường trích kinh phí từ nguồn hoạt động chi thường xuyên và nguồn xã hội hóa trả cho các chi hội 3.000đ/vỏ chai, 10.000đ/10 vỏ bao bì thuốc BVTV. Số tiền thu được từ quy đổi vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật này sẽ được các chi hội đưa vào con lợn tiết kiệm, hộp giấy tiết kiệm của chi mình để xây dựng quỹ “Chương trình đặc biệt hướng về nông dân nghèo“, hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến sau mô hình này, Hội Nông dân phường sẽ chỉ đạo nhân rộng tại các chi hội nông dân còn lại trên địa bàn.

Thanh Huyền – HND thành phố Bắc Giang