Lục Nam: Trên 67.500 nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Lượt xem: 79

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung vào các hoạt động: Hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho nông dân…

5 năm qua, toàn huyện có 91.337 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu thi đua SXKD giỏi các cấp (cấp cơ sở 63.945 hộ; cấp huyện 11.461 hộ; cấp tỉnh 2.291 hộ; cấp Trung ương 260 hộ). Qua bình xét, đã có 67.571 lượt hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, đạt 85% hộ đăng ký (Cấp cơ sở 58.293 hộ; cấp huyện 7.733 hộ; cấp tỉnh 1.381 hộ và cấp Trung ương 128 hộ).

Thực tế cho thấy, từ phong trào trên đã khuyến khích các hộ nông dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, giống vào SXKD, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị canh tác. Qua đó, góp phần đưa nông nghiệp huyện phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hình thành các vùng sản xuất nông sản chất lượng cao, tập trung quy mô lớn.

Nhân dịp này, 16 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam; 1 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Giấy khen; 10 tập thể, 40 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và 16 tập thể được Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen.

Nguồn: baobacgiang.com.vn